علل ساختاری ناکارآمدی سازمان نظام صنفی رایانه ای

علل ساختاری ناکارآمدی سازمان نظام صنفی رایانه  ای
ایتنا – ظاهرا حدود ۱۵ سال پیش نویسندگان قانون تصور می کردند که اگر حکم رییس سازمان توسط بالاترین مقام اجرایی کشور توشیح شود، از اعتبار و نفوذ بالاتری برخوردار خواهد بود.

فرهاد الیشایی*
سازمان نظام صنفی رایانه ای برپایه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار تاسیس گردیده است. این سازمان در ادامه فعالیت ها و برآمده از تجربیات انجمن شرکت های انفورماتیک و نتیجه دگردیسی در این انجمن است. اکنون مجموعه عملکرد سازمان نصر که درحدود یک دهه از عمر خود را گذرانده نشان می دهد که سازمان نتوانسته به جایگاه مورد نظر موسسین و حتی فعالین سازمان دست یابد. بررسی ساختاری سازمان نشان می دهد که بخش مهمی از وضعیت امروز سازمان به دلیل مشکلات موجود در ساختار آن است، که مهم ترین آنها را می توان به شرح زیر برشمرد:
توده بزرگ و بی شکل
فعالین انجمن شرکت های انفورماتیک و موسسین سازمان نصر با توجه به حال و هوای سیاسی و اجتماعی ابتدای دهه هشتاد که می خواستند سازمان مردم نهاد نظام صنفی رایانه ای را بنا نهند تصور می کردند که هر چه این تشکل تازه تاسیس، بزرگتر و فراگیرتر باشد از اهمیت بیشتری برخوردارخواهد بود و می تواند با نمایندگی از طرف همه شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات تاثیر بیشتری در فرآیند ااقتصادی و اجتماعی ایران داشته باشند. به همین سبب تقسیم بندی هیات مدیره انجمن به دو بخش سخت افزار و نرم افزار را ملغی کرده و درمقابل ازهرگونه تقسیم بندی جدید پرهیز کردند. و چنین شد که سازمان به صورت یک توده بزرگ و بی شکل پا گرفت. با آن که اساسنامه و قانون تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای بر پایه حضور و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار قوام گرفت اما مطابق قانون همه فعالین صنفی که در فضای فناوری اطلاعات فعالیت می کنند، موظف شدند تا به عضویت سازمان درآیند. بناچار سازمان نصر از اهداف نرم افزاری خود دور شد. طی سال …

اخبار پیشنهادی:

علل ساختاری ناکارآمدی سازمان نظام صنفی رایانه  ای

Let’s block ads! (Why?)