آسیاتک تعرفه اینترنت غیرحجمی خود را اعلام کرد

تغییرات تعرفه ای اینترنت غیرحجمی آسیاتک از روز شنبه مورخ ۱۱ آذرماه ۹۶ در سامانه امور مشترکان آسیاتک در دسترس کاربران خواهد بود.
بنا بر مصوبه، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی نصف ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به این ترتیب اگر کاربری صرفا از اینترنت استفاده کند و سقف سرویس ۱۶ مگابیت ,۱۵۰ گیگ و اگر صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند؛ سقف مصرف وی همان ۳۰۰ گیگ خواهد بود. در صورت مصرف مرکب هم مطابق همین فرمول عمل خواهد شد.
درصورت خرید سرویس های شش ماهه و یک ساله ، تخفیفی معادل ۵ و ۱۰ درصد ارایه خواهد شد.
بر اساس گزارش آسیاتک، سرعت سرویس ها بر اساس سرعت مشخص شده ثابت و با گارانتی ۹۵ درصد قابلیت استفاده مطابق مصوبه ۲۶۶ تنظیم مقررات است.

منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره از سرویس ( با حداکثر سرعت ممکن ) است. پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، سرعت سرویس به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می کند و مشتریان می توانند با خرید حجم اضافه با سرعت قبلی یا خرید سرویس جدید استفاده با سرعت مورد نظر کنند.
در این گزارش همچنین آمده است، مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور به سرویس ها اضافه خواهد شد.
خرید ترافیک اضافه، مطابق مصوبه ۲۶۶ با انتخاب بسته های ترافیکی امکان پذیر است و منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی و ارسالی در آن دوره است.
بر اساس گزارش آسیا تک، در سرویس های ذکر شده، قابلیت انتقال ترافیک ( آستانه مصرف منصفانه= FUP) از یک ماه به ماه بعد وجود دارد و با درنظر گرفتن منافع مشترکانFUP کل دوره خرید به صورت یکجا به مشترک اختصاص داده …

اخبار پیشنهادی:

Let’s block ads! (Why?)