بی خانمان های انگلیسی در چند متری ساختمان BBC +فیلم

[unable to retrieve full-text content]

ویدئویی از بی خانمان هایی را مشاهده می کنید که در چند متری ساختمان بی بی سی در سرما کارتن خوابی می کنند.