ورژن فرانسوی شعبان بی مخ در اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه +فیلم

[unable to retrieve full-text content]

ویدئوهای منتشر شده از اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه نشان می دهد فردی مانند شعبان بی مخ ایرانی در این اعتراضات وجود دارد.