به اشتراک گذاشتن اطلاعات ژنتیکی چه خطراتی دارد

[unable to retrieve full-text content]

به اشتراک گذاشتن اطلاعات ژنتیکی فرد علاوه بر اینکه اطلاعات ژنوم خود و خانواده او را آشکار می کند، می تواند منجر به سوء استفاده از داده های DNA شود.