معاون سازمان اوقاف: ساختار سازمان اوقاف بازنگری می شود

[unable to retrieve full-text content]

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: تغییراتی در ساختار سازمان اوقاف داریم که در راستای احیای موقوفات و کمک به نیروی انسانی این سازمان صورت می گیرد.